Op 17 juli hebben Han Assink van Timpaan en Gem Bot van Bot Bouw de realisatieovereenkomst van de appartementengebouwen D en E ondertekend. De aannemer gaat nu verder met de bouwvoorbereidingen en inkoop van de materialen. Het is de bedoeling dat in december gestart wordt met de bouw.