Stedenbouw

‘Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte’ uit Rotterdam is een multidisciplinair ontwerpbureau dat zich toelegt op de ontwikkeling en inrichting van de leefomgeving. Vanuit een landschapsarchitectonisch perspectief geeft men de nieuwe woonomgeving vorm, rekening houdend met het specifieke karakter van de locatie en de bewoners. Het landschap en de nieuwe bewoners vormen dus altijd de inspiratiebron.

Zo ook voor Dorpshaven-Zuid, waar het groen, het water en alle onderdelen van de inrichting van het plan een heel belangrijk deel uitmaken van de leefomgeving.

Meer dan elf soorten bomen

Bomen zijn prominent aanwezig in het plan. U vindt er linden, beuken, essen, elzen maar ook berken, esdoorns en natuurlijk knotwilgen. Kortom een keur aan bomen die passen in de natuurlijke omgeving maar die door hun formaat, vorm en kleur ook een waardevolle toevoeging zijn voor het plan.

Stijlvolle erfafscheidingen

Uniformiteit in het straatbeeld is belangrijk om de waarde van het plan te behouden. Daarom is gekozen voor groene erfafscheidingen. De tuinen van de woningen langs de Lijnbaan zijn daarom afgescheiden middels een metalen hekwerk, begroeid met hedera.

Bestrating passend bij het karakter van het plan

Er is gekozen voor een mooie warmrode straatklinker in visgraatverband. Dat geeft het straatbeeld een rustieke aanblik en sluit naadloos aan op het besloten en rustige karakter van de woonomgeving. De parkeervakken hebben een contrasterende kleur en de trottoirs zijn uitgevoerd in vierkante betontegels.

Beperkte toegang

Dorpshaven-Zuid heeft het karakter van een ‘resort’. Dat komt met name door de beslotenheid. Het gebied wordt alleen bezocht door bewoners en hun bezoekers. Daarom is er ook slechts één toegangsbrug voor gemotoriseerd verkeer en zijn er drie kleine bruggen voor wandelaar, fietsers en scooters.

Sfeervolle verlichting

Dorpshaven-Zuid is niet alleen overdag een prachtig gebied; ook ’s avonds biedt het gebied een mooie aanblik. Daarvoor zorgen de vele lichtarmaturen welke zorgvuldig zijn uitgezocht. Ze passen bij de architectuur van de woningen en de appartementen en zorgen voor een sfeervolle verlichting van de omgeving.

Kindvriendelijke omgeving

Doordat Dorpshaven-Zuid een besloten en dus autoluwe omgeving is, is deze ook kindvriendelijk. Sterker nog, op drie plaatsen in het gebied zijn speciale speelplaatsen opgenomen waarbij zelfs rekening is gehouden met leeftijdscategorieën. De veilige speelplaatsen worden ingericht met speeltoestellen zodat kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. De speeltoestellen van de speelplaatsen die nog niet zijn gerealiseerd, zullen in overleg met de bewoners worden aangeschaft.